A A A

 

Diensten

Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen en leven kan hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Het Zorgmakelaarskantoor biedt zorg aan o.a.:

  • Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte;
  • Terminale patiënten;
  • Kinderen met een beperking of ziekte en hun ouders;
  • Mensen met een verstandelijke beperking;
  • Ouderen en mensen met ernstige psychische problemen.

Wanneer u zorgbehoevend bent maar zelfstandig thuis blijft wonen, kunt u via de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een aantal  vormen van zorg krijgen.  
Het Zorgmakelaarskantoor kan u hierbij op verschillende manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden als: ‘Bij welke instanties moet ik zijn’, ‘Hoe moet ik de diverse formulieren invullen?’, of  ‘Welke hulp kan ik krijgen’?

Heeft u duidelijk in kaart welke vorm van zorgverlening u nodig heeft? Dan kunnen wij u helpen bij de praktische invulling hiervan. Klik op onderstaande zorgfuncties voor meer informatie: